WITAMY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CHOR. JERZEGO PACA W ŻYCZYNIE

Wspomnienia o Marii Andrószowskiej

Wspomnienia o naszej nauczycielce Pani Marii Andrószowskiej

 

        Urodziła się we Lwowie 21 stycznia 1915 r. w rodzinie nauczycielskiej. Obronę Lwowa, w której uczestniczył również jej ojciec, Pani Maria przeżyła jako dziecko.

       W 1926r. rodzina państwa Andrószowskich przeniosła się do Poznania. Nauki początkowe Pani Maria pobierała w domu. We wrześniu 1927r. zdała egzamin  do drugiej klasy Państwowego Gimnazjum im. Generałowej Jadwigi Zamojskiej w Poznaniu, które ukończyła w 1934r. Choroba i śmierć matki nie pozwoliły jej na kontynuację nauki na studiach uniwersyteckich. Po trzyletniej przerwie, w czasie której zajmowała się prowadzeniem domu, opieką nad starszym rodzeństwem i korepetycjami z matematyki kontynuowała naukę w  Państwowym Pedagogium na kierunku matematyczno-fizycznym, które ukończyła, otrzymując  dyplom nauczycielski w czerwcu 1939r. We wrześniu1939r. na skutek wybuchu wojny nie podjęła pracy w swoim zawodzie.

        W styczniu 1940r. musiała opuścić Poznań i znalazła się w Dęblinie.

Następnie zamieszkała u swego ojca w Życzynie. Mieszkając w Życzynie zaczęła czynić starania o posadę nauczycielską, którą otrzymała we wrześniu tego samego roku. Jako młoda nauczycielka swoje powołanie znalazła w  w tajnym nauczaniu dzieci i młodzieży, któremu oddała się całkowicie. W ten sposób bowiem rozumiała swój udział w walce z okupantem. Tajne nauczanie to osobny rozdział w życiu Pani Marii. 

       Pracując w szkole, już w wolnej Ojczyźnie, oprócz codziennych obowiązków nauczycielki matematyki i fizyki,  pełniła z wielkim zaangażowaniem rolę opiekuna Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, a w roku 1951 została mianowana przez Wydział Oświaty
w Garwolinie rejonową opiekunką sierot, natomiast w roku 1957 - kuratorem społecznym sprawującym opiekę  nad nieletnimi.

        We wrześniu 1972r. Pani Maria Andrószowska odeszła na emeryturę. Służyła jednak dalej szkole w sytuacjach awaryjnych jako nauczyciel matematyki. Bywała też częstym gościem na  zajęciach lekcyjnych, przeprowadzając pogadanki na temat tajnego nauczania oraz patrona szkoły, który był jej uczniem.

       Z chwilą powrotu do szkół religii zostaje powołana przez Kurię Siedlecką do pracy jako nauczyciel katecheta.

       Szkoła w Życzynie była pierwszym i jedynym jej miejscem pracy. Do końca swoich dni utrzymywała z nią żywy kontakt. Pani Maria Andrószowska swoim życiem i działalnością wiele wniosła do społeczności lokalnej Życzyna. Była człowiekiem życzliwym i otwartym na problemy innych, budzącym powszechny szacunek. W swej pracy nawiązywała do najlepszych tradycji, stała się wzorem dla młodszych pokoleń nauczycieli. Jej działalność została doceniona, czego dowodem są  liczne odznaczenia.

 

Wykaz odznaczeń

 

  1. 1959r. Odznaka Pamiątkowa 15-lecia PCK                               
  2. 1963r Odznaka Honorowa PCK czwartego stopnia        
  3. 1969r. Pamiątkowa odznaka PCK 50-lecia PCK         
  4. 1977r. Złota Odznaka ZNP                                                             
  5. 1980r. Medal Komisji Edukacji Narodowej                        
  6. 1983r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski          
  7. 1986r. Odznaka ZNP za Tajne Nauczanie                          
  8. 1995r. Odznaka Weterana Walk o Niepodległość              
  9. 1999r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski           

 

       Zmarła 5 kwietnia 2008r. Pamięć o Pani Marii pozostanie wiecznie żywa, jej dzieło i wspaniała osobowość będą żyły w nas zawsze.

 

 

                                                                                                                   Małgorzata Matusiak - Gruszka


 

Źródło: Kronika Szkoły

           Wspomnienia Pani Marii Andrószowskiej

Maria Andrószowska