WITAMY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CHOR. JERZEGO PACA W ŻYCZYNIE

Świetlica szkolna

Świetlica szkolnaŚWIETLICA


Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców lub autobus szkolny.

 
Czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30.

 

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Przebywającym  uczniom w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi: zajęcia plastyczno-manualne, dydaktyczne, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych, realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.


W świetlicy sprawowany jest również nadzór nad dożywianiem uczniów w szkolnej stołówce. Organizowane są dyżury na przerwie obiadowej.

 

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy zgodnie z ich zainteresowaniami. Korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych, najbardziej lubianych przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.

 

Świetlica szkolna