WITAMY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CHOR. JERZEGO PACA W ŻYCZYNIE

Sale lekcyjne

Sale lekcyjne


SALE LEKCYJNE


Szkoła dysponuje 11 salami lekcyjnymi położonymi na trzech kondygnacjach. Dwie z nich są dostosowane do potrzeb oddziałów przedszkolnych, a trzy do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej.
Dwie sale są wyposażone w telewizory i odtwarzacze DVD, jedna w projektor multimedialny.

Baza dydaktyczna zapewnia wystarczające warunki do realizacji zadań edukacyjnych i jest optymalnie wykorzystywana w procesie dydaktycznym.

Sale lekcyjne