WITAMY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CHOR. JERZEGO PACA W ŻYCZYNIE

UKS

UKS "OKRZEJKA" PRZY ZEPOLE SZKÓŁ W ŻYCZYNIE

 

 UKS "OKRZEJKA"

 

Uczniowski Klub Sportowy „Okrzejka” jest zarejestrowanym stowarzyszeniem

i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

Klub powstał 17.10.2002 r.

 

 

CELE I ZADANIA KLUBU

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców a także sympatyków Klubu.                                                               
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły  w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 8. Udział w realizacji ogólnokrajowego programu „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”.

 

 

Nasze działania w ramach programu mają dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, w szczególności do:

 

 1. młodych ludzi pragnących uprawiać sport (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów )
 2. osób uczestniczących w imprezach sportowych organizowanych przez klub i szkołę
 3. sympatyków klubu
 4. rodziców, sponsorów, nauczycieli, wychowawców, wspomagających realizację programu w procesie wychowania
 5. członków innych organizacji i stowarzyszeń współpracujących z nami

 


Klub realizuje swoje działania statutowe we współpracy z:

 

 1. Gminnym Szkolnym Związkiem Sportowym w Trojanowie
 2. Szkolnym Związkiem Sportowym w Siedlcach
 3. Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Garwolinie
 4. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Garwolinie
 5. Władzami Samorządowymi
 6. Rodzicami
 7. Sponsorami

 


 Wybrane realizowane zadania


 1. udział w rozgrywkach koszykówki
 2. udział w rozgrywkach piłki nożnej
 3. udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy
 4. udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu

 

 

 W ramach Szkolnego Klubu Sportowego „Okrzejka” zapraszamy na dodatkowe zajęcia sportowe:

 

 1. Zajęcia z koszykówki. Termin: poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 16.30.
 2. Zajęcia z piłki nożnej. Termin: wtorek od godz. 14.10 do godz. 15.40

UKS "OKRZEJKA"