WITAMY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CHOR. JERZEGO PACA W ŻYCZYNIE

Historia szkoły

  Historia szkoły w Życzynie

 

 Historia szkoły w Życzynie


1918 r. – po odzyskaniu niepodległości zostaje otwarta szkoła powszechna, jednoklasowa w budynku państwa Paców. W następnych latach klasy mieszczą się w budynkach wynajętych u gospodarzy. Kierownikiem szkoły jest Michał Karwecki.


1928 - 1929 r. – szkoła powszechna nosi miano 3-klasowej. Obowiązki kierownika szkoły przejmuje Antoni Furdal.
Szkoła liczy 220 uczniów.


nowy_furdal_antoni.jpg [150x214] 

 Antoni Furdal z rodziną


1930 r. – ilość oddziałów wzrasta do pięciu. Z inicjatywy Wójta Bolesława Grudniaka samorząd gminny zatwierdza budowę szkoły powszechnej w Życzynie.

 

nowy_boleslaw_.png [222x307]

    Bolesław Grudniak


17 sierpnia 1930 r. – odbyły się uroczystości związane z poświęceniem kamienia węgielnego pod budowę szkoły.


1932 r. – powstaje Koło Szkolne Polskiego Czerwonego Krzyża i Koło Szkolne Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.


Grudzień 1932 r. – zostaje założony Niedzielny Uniwersytet Ludowy, jako drugi w powiecie.


11 listopada 1933 r. – otwarto pierwszą izbę w nowej szkole.


1 kwietnia 1934 r. – budynek szkolny zostaje przykryty dachem, do użytku oddano parter oraz 
I piętro.


22 marca 1935 r. – do szkoły dołączono elektryczność.


nowy_szkola.png [286x319]

   Budynek Szkoły w Życzynie w 1935 r. 16 maja 1935 r. – po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego na publicznym posiedzeniu Rada Gminy dla uczczenia zasług Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Szkole Powszechnej w Życzynie nadaje jego imię.

 nowy_obraz9.png [274x209]

1937 r. - Uczniowie klas VI i VIIChłopiec w białej koszuli z lewej strony pieca na fotografii, drugi rząd od góry to Pac Jerzy przyszły patron Szkoły Podstawowej w Życzynie, który w czerwcu zda egzaminy do Gimnazjum im. Lisa-Kuli w Warszawie.


1939 r. – wybuch drugiej wojny światowej. Lekcje wznowiono w połowie października w okrojonym wymiarze godzin.


1940 – 1941 r. – zajęcia w szkole trwają nadal, bez lekcji geografii i historii.


Od kwietnia 1940 r. do końca maja budynek szkolny zajmuje wojsko niemieckie.


1940 – 1941 r. – w szkole trwają zajęcia.


1 września 1945 r. – kierownikiem szkoły zostaje Maria Grabowska. Dotychczasowy kierownik Antoni  Furdal wyjeżdża z rodziną do Tczewa.


nowy_grabowska_maria.png [204x299]

  Maria Grabowska  

                

1 września 1951 r. – kierownikiem szkoły zostaje Helena Dąbrowska.


1.jpg [150x219]

 Helena Dąbrowska


15 grudnia 1955 r. – kierownik szkoły Władysław Czapla.


nowy_czapla_wladyslaw_.jpg [180x268] 

    Władysław Czapla


1966 r. – szkoła zaczyna realizować program szkoły podstawowej 8-klasowej


31 stycznia 1973 r. – Antoni Czapla przechodzi na emeryturę dyrektorem zostaje Kazimierz Bełdyga.


 obraz5a.jpg [150x168]

  Kazimierz Bełdyga


1 września 1973 r. – wydział Oświaty w Rykach na dyrektora mianuje Stanisława Lesisza.

 nowy_lesisz_stanislaw_.jpg [187x243]

  Stanisław Lesisz


7–8 sierpnia 1976 r. – odbył się zjazd uczestników tajnego nauczania w Życzynie, prowadzonego przez Marię Andrószowską, Jana Andrószowskiego, Bolesława Osajdę, Witolda Kellera, ks. Wacława Lechowicza. Tajne nauczanie obejmowało, zakres zakazanych przedmiotów gimnazjum ogólnokształcącego kl. I-IV.


 5.jpg [300x199]

Zjazd uczestników tajnego nauczania


10 listopada 1977 r. – na Radzie Pedagogicznej postanowiono starać się o nadanie szkole imienia Jerzego Paca


nowy_pac_.jpg [300x390]

  chor. Jerzy Pac

obecny patron Szkoły Podstawowej


Pan Stanisław Lesisz dotychczasowy dyrektor obejmuje funkcję kierownika Gminnego Zespołu Administracyjno – Ekonomicznego Szkół w Trojanowie.


1 stycznia 1978 r. – obowiązki dyr. szkoły przejmuje Helena Wardal.


14-19kwietnia 1978 r. po wielu trudach i staraniach uczniowie wyjeżdżają na wycieczkę szkolną szlakiem chorążego Jerzego Paca. Punktem docelowym była miejscowość Neusorge na terenie NRD – miejsce śmierci bohatera naszej szkoły.


      neusorge_kronika.jpg [300x208]   

 Neusorge - miejsce śmierci chor. Jerzego Paca

                          neusorge_kronika_2.jpg [300x183]


Podczas wycieczki uczniowie, nauczyciele, brat patrona Andrzej Pac oraz Kazimierz Bagniuk przyjaciel frontowy, były żołnierz 33 pp, złożyli kwiaty przed obeliskiem poświęconym żołnierzom II Armii Wojska Polskiego, w której szeregach walczył przyszły patron naszej szkoły.


      neusorge_kronika_4.jpg [300x206] 

 Uczniowie Szkoły w Życzynie składają kwiaty pod obeliskiem poświęconym żołnierzom II Armii Wojska Polskiego

     neusorge_kronika_3.jpg [300x185]


1978 r. - dzięki staraniom dyrektora pani Heleny Wardal szkoła zostaje wyposażona w centralne ogrzewanie, nowe meble i pomoce dydaktyczne.


26 maja 1980 r. – odbyła się uroczystość nadania imienia chor. Jerzego Paca oraz przekazanie sztandaru.


14 maja 1990 r. – funkcje dyrektora objął Jan Zduniak.

Pan Jan Zduniak, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Gminy podejmuje inicjatywę przejęcia szkół przez Samorząd Gminy Trojanów. W trosce o estetyczny wygląd wykonana została elewacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku, w którym mieściła się kuchnia szkolna i mieszkanie służbowe dla nauczycieli.


W 1998 r. zaczęto rozbudowę szkoły, która trwała do 2000 r.


k_10_.jpg [300x156]

Fotografia szkoły podczas rozbudowy


12 marca 1999 r. - Na sesji Rady Gminy w Trojanowie podpisano uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół w Życzynie, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa im. chor. Jerzego Paca w Życzynie, Publiczne Gimnazjum w Życzynie z oddziałem zamiejscowym w Szkole Podstawowej w Podebłociu.


1 września 1999 r. dyrektorem Zespołu Szkół w Życzynie w drodze konkursu zostaje Wiesława Stoń.


18 czerwca 2000 r. w 70 rocznicę poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę naszej szkoły, w roku milenijnym następuje uroczyste otwarcie nowego skrzydła i sali gimnastycznej.

Na uroczystość przybył poseł Ryszard Smolarek, wicestarosta Zbigniew Brzeźnicki, Ewa Dombrowska, zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium w Siedlcach, władze gminy na czele z Wójtem Krzysztofem Tomaszkiem oraz wielu ludzi zasłużonych dla tej placówki, m.in. Maria Grabowska, Maria Andrószowska, Andrzej Pac – brat patrona szkoły. Licznie przybyłych gości powitała dyrektor placówki Wiesława Stoń.


 k16.jpg [300x190]

Uroczystość otwarcia i poświęcenia sali gimnastycznej


 k17.jpg [300x212]

Występy uczniów z okazji uroczystości otwarcia nowego skrzydła szkoły


 k18.jpg [300x208]

 Zaproszeni goście, którzy wzięli udział w otwarciu nowego skrzydła szkoły.


W kolejnych latach następuje dalszy rozwój placówki. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć była organizacja pracowni komputerowej, przestronnej i funkcjonalnej biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego. Z uwagi na zwiększoną liczbę godzin zajęć wychowania fizycznego i brak boiska szkolnego, dyrekcja i Rada Rodziców postanowiły przygotować teren i wybudować nowe boisko. I tak społecznym sumptem, przy niewielkich nakładach finansowych przedsięwzięcie zostało sfinalizowane.

Bardzo ważne dla naszej placówki było również powiększenie dalszej bazy lokalowej. W związku z tym zostały wyremontowane pomieszczenia po mieszkaniu służbowym, aby przedszkolaki mogły się bawić i uczyć w lepszym, zacisznym miejscu z bezpośrednim wyjściem na plac zabaw.

Wymieniono również kompleksowo instalację elektryczną i pokrycie dachowe.

Od 2008 r. w związku z likwidacją szkół w Kozicach i Jabłonowcu uczniowie z tych miejscowości uczęszczają do naszej szkoły. Zorganizowano również dowożenie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, wzdłuż posesji szkolnej w 2010 r. wybudowany został parking i  chodnik.

                                           

                                                                                           Jan Zduniak


Źródło: Kronika Szkoły, prowadzona od 11 września 1928 r.