WITAMY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CHOR. JERZEGO PACA W ŻYCZYNIE

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie rocznych
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)

2.

Zimowa
przerwa
świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie
zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4.

Wiosenna
przerwa
świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:

 

18 kwietnia 2018 r. – część humanistyczna

19 kwietnia 2018 r. – część matematyczno-przyrodnicza

20 kwietnia 2018 r. – część językowa

(dni wolne od zajęć dla uczniów gimnazjum)

(podstawa prawna:

§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,  z późn. zm.)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn.  zm.)
  

7.

Ferie
letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.)