WITAMY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CHOR. JERZEGO PACA W ŻYCZYNIE

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

 

1.

Rozpoczęcie rocznych
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

(podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa
przerwa
świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie
zimowe

13 - 26 lutego 2017 r.

województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

 (podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4.

Wiosenna
przerwa
świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:

 

19 kwietnia 2017 r. – część humanistyczna

20 kwietnia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza

21 kwietnia 2017 r. – część językowa

 (dni wolne od zajęć dla uczniów gimnazjum)

(podstawa prawna: 

§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,  z późn. zm.)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.)
  

7.

Ferie
letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.)

8.

Dodatkowe dni wolne
dla wszystkich uczniów
Zespołu Szkół
w Życzynie

14 października 2016 r.

31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

 (podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)